A repozitóriumról

A GFE szakdolgozati repozitóriumának célja az Egyetemen készült szakdolgozatok digitális formában való tárolása, az ezekhez való szabályozott hozzáférés biztosítása.

A repozitórium katalógusában való böngészés lehetõsége nyilvános, nem kötött regisztrációhoz.

A repozitórium tartalmának bõvítése kari könyvtárosi feladat, emiatt a regisztrált felhasználóinknak sem biztosítunk a gyûjteménybe való bekerüléshez feltöltési lehetõséget.

A szakdolgozat teljes dokumentuma a GFE kari könyvtárainak olvasótermeiben olvasható azon hallgatók számára, akik szakdolgozat készítés céljából érdeklõdnek az érintett dolgozat iránt.

A hozzáféréshez szükséges a készülõ szakdolgozat konzulensének írásos engedélye, melyet a könyvtárba érkezéskor a könyvtár alkalmazottjának kell átadni. Ezen engedélynek tartalmaznia kell az igényelt szakdolgozat készítésének évét, címét, szerzõjének-, és a készítésében részt vállaló konzulens nevét.

Felhasználásra vonatkozó korlátozások:

Tilos a szakdolgozat tartalmáról jegyzeteket készíteni, bármilyen formában arról másolatot készíteni. Kivételt képez ettõl a szabálytól az igényelt szakdolgozat tartalom jegyzéke, ill. az irodalom jegyzék. Ezen anyagok nyomtatását a hallgató kérheti a könyvtár alkalmazottjától.

A szakdolgozatba való betekintési lehetõség gördülékenységének biztosítása érdekében javasolt az igényelt szakdolgozatok azonosításához szükséges adatoknak és a betekintés várható idõpontjának elõzetes közlése a kiválasztott szakdolgozat hivatkozására kattintva a betekintés kérése link használatával küldött elektronikus levélben.

Kapcsolat felvétel:

A repozitóiummal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az admin@gfe.hu e-mail címen várjuk.